Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Φιλοξενία Ιστοσελίδων

Καταχωρήστε το όνομα που επιθυμείτε και φιλοξενείστε τον ιστοχώρο σας! Εάν επιλέγετε να σχεδιάσετε τον ιστοχώρο σας εδώ, ή ήδη έχετε κάποια ιστοσελίδα και θέλετε να αλλάξετε φιλοξενία, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τις επαγγελματικές υπηρεσίες και τα οικονομικά πακέτα που προσφέρουμε.


φιλοξενία ιστοσελίδων

Το hosting στην Microchip WebArt των website θα γίνετε σε κόμβο του εξωτερικού επιτυγχάνοντας έτσι:

 • Γρήγορη διαδικτυακή ταχύτητα.
 • Υψηλή διαθεσιμότητα.
 • Χαμηλό κόστος υπηρεσίας.
 • User Control Panel:Τελευταίο αναβαθμισμένο cPanel
 • Χωρητικότητα : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΗ
 • Μηνιαίο Traffic: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟ
 • Εταιρικές Ηλεκτρονικές διευθύνσεις (e-mail) : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
 • Βάσεις Δεδομένων MySQL: ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕΣ
 • FTPλογαριασμοί : ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΟΙ
 • Πρόγραμμα FormMail για σελίδες φορμών και επικοινωνίας
 • Δυνατότητες CGI, JAVA, JAVAscript, HTMLscipt Server side includes, pages, WAP pages, FLASH, SHOCKWAVE.
 • Αναλυτικά στατιστικά στοιχειά πρόσβασης
 • Πρόσβαση FTP και SSHTELNET για συντήρηση, διατήρηση και διαχείριση του Server
 • AnonymousFTP