Ιστοσελίδες κατάλληλες και για ΑμΕΑ

Προσβασιμότητα για όλους
Ιστοσελίδες κατάλληλες και για ΑμΕΑ


Η λειτουργία της ιστοσελίδας σας σύμφωνα με το πρότυπο WCAG 2.0 έχει πολλά πλεονεκτήματα που αφορούν και τους χρήστες αλλά και την ίδια την επιχείρηση. Με το πρότυπο WCAG 2.0 θα καταφέρετε να βελτιώσετε την παρουσία σας στο διαδίκτυο ώστε όλοι να έχουν πρόσβαση, ακόμη και οι μηχανές αναζήτηση το οποίο παρουσιάζει μεγάλο όφελος καθώς θα επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα στην κατάταξή σας. Θα δημιουργήσετε ευχαριστημένους επισκέπτες στο site σας, πράγμα που σημαίνει κ καινούριους πελάτες, άρα αύξηση του κέρδους σας.

Οι οδηγίες και τα κριτήρια επιτυχίας οργανώνονται γύρω από τις ακόλουθες τέσσερις αρχές, οι οποίες θέτουν τις απαραίτητες βάσεις για οποιονδήποτε έχει πρόσβαση και χρησιμοποιεί περιεχόμενο στον Ιστό. Οποιοσδήποτε επιθυμεί να χρησιμοποιήσει τον Ιστό πρέπει να προσφέρει περιεχόμενο που είναι:

Αντιληπτό – Το περιεχόμενο και τα στοιχεία της όποιας διεπαφής περιέχονται, πρέπει να παρουσιάζονται στους τελικούς χρήστες με τρόπους που είναι σε αυτούς αντιληπτοί.

Λειτουργικό – Τα συστατικά στοιχεία της διεπαφής και η πλοήγηση πρέπει να είναι λειτουργικά.

Κατανοητό – Το περιεχόμενο και η παρεχόμενη λειτουργικότητα μέσω μίας διεπαφής χρήστη πρέπει να είναι κατανοητές.

Εύρωστο – Το περιεχόμενο πρέπει να είναι αρκετά σταθερό, έχοντας δηλαδή τέτοια μορφή που να μπορεί να ερμηνευθεί αξιόπιστα από ένα ευρύ φάσμα πρακτόρων χρήστη, συμπεριλαμβανομένων και των υποστηρικτικών τεχνολογιών.